Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Velfærd, sårbarhed og proportioner

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) præsenterede på sit ugentlige pressemøde tirsdag sammensætningen og kommissoriet for den nye velfærdskommission.

Hvordan skal vi få råd til dagens og måske et højre offentligt velfærdsniveau i fremtiden, hvor der bliver flere ældre og færre unge til at forsøge dem?

Spørgsmålet er relevant og vigtigt. Men det er stillet før.

Udvalg, råd og nævn har lavet hyldemeter efter hyldermeter af rapporter om problemstillingen. Og de samme politikere, der nu bestiller en ny rapport hos vidende og respekterede eksperter og fagfolk, har forsømt at gøre noget.

Sårbarhed

Det er næsten symbolsk, at præsentationen kom få minutter før København og det østlige Danmark gik i sort. Et symbol på den sårbarhed, som vi konstant lever i – trods velfærd.

Hvis velfærds Danmark anno 2003 skal puttes ind i Abraham Maslows behovspyramide, så har vi forlængst banket hul i toppen helt deroppe, hvor det handler om selvrealisering. Hvor dagligdagens fornødenheder er en selvfølge for langt de fleste.

Alligvel er vi sårbare. Et enkelt element – som manglende strømforsyning – i den tryghed og sikkerhed, der er grundlaget for selvrealiseringen, kan få hele velfærdseventyret til at ramle.

Proportioner

Vores hjemlige velfærdsproblemer får også nogle andre proportioner ved senere på tirsdagen at lytte til generalsekretær Kofi Annans tale ved åbningen af generalforsamlingen i FN. Ikke siden de Forenede Nationers etablering i 1945 har institutionens skæbne været så uvis.

For flere milliarder mennesker i verden er velfærd efter dansk forbillede en uopnåelig drøm. I en globaliseret verden kan det få konsekvenser, når mennesker reagerer. Derfor er der al mulig grund til at lytte til generalsekretærens ønske om reformer i FN.

Både sårbarheden og proportionerne bør også spille en afgørende rolle i velfærdskommissionens arbejde i de kommende måneder, hvis denne kommissions tekster skal blive andet og mere end endnu en rapport i den lange række.

Statsministeriet – Velfærdskommission

Secretary-General’s Statement

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: