Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Verdenshandlen tilbage på sporet

Der er lys for enden af tunnelen. De seneste tal fra verdenshandelsorganisationen WTO viser, at verdenshandlen sidste år voksede med 4,5 procent.

Den slags tal kan læses og tolkes på mange måder. Men alt andet lige dækker tendensen over, at produktion og handel ikke er ramt af de traumer som tynger global politik i øjeblikket. Derfor er det fortsat værd at arbejde målrettet for politisk samarbejde, der skaber samarbejde med og matcher de virksomheder, der er hovedaktørerne i verdenshandlen.

SARS, krigen i Irak og den fortsatte frygt for og forsøg på at bekæmpe terror skaber dagligt en tilstand af håbløshed i den rige verden. Siden IT-boblen punkterede i 2000 og satte en stopper for sen 90-ernes økonomiske mirakler har først terror-angrebet på USA i 2001 og herefter krigene i Afghanistan, Irak og deraf følgende uroligheder sat dagsordenen.

Det kan være næsten umuligt at se nogle lyspunkter i den nuværende politiske situation. Med Irak-krigen blev arbejdet i FN generelt og Sikkerhedsrådet i særdeleshed kortsluttet. Samtidig er det europæiske samarbejde på vågblus både på grund af medlemsstaternes uenighed om Irak-krigen og den økonomiske lavkonjunktur, der koster arbejdspladser og tærer på Europas velfærd.

Midt i tilbageskridtene i Irak og nye terroranslag som en del af dagens uorden er tallene fra verdenshandelsorganisationen et fundamentalt lyspunkt. Verdenshandlen og dermed det økonomiske fundament for udvikling og mulighed for en fredelig udvikling er tilbage på sporet.

WTO | NEWS 2004 – World trade 2003 – Stronger than expected growth spurs modest trade recovery – Press 373

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: