Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Trådløs mikroteknologi
i den gode sags tjenste

CNets historie om ”motes” i ”trådløse nervesystemer” er værd at bruge tid på. Det føles rigtigt, når teknologi-dækningen åbner nye perspektiver og beskriver, hvordan informationsteknologien i en ikke al for fjern fremtid kan anvendes på nye måder i den gode sags tjeneste.

Anvendelsen af små bitte sensorer til at indsamle data og trådløst distribuere dem til alle mulige former for databehandling har om muligt endnu større perspektiver end de ligeså interessante små bitte radiosendere RFID.

RFID er bare en radiosender på størrelse med et riskorn, der kan bruges til at registrere bevægelser af det produkt, hvor de senderen indgår. Anvendelsen af teknologi i blandt andet detailhandlen har udløst stor debat om overvågning og privatliv.

Sensorerne og de IT-nervesystemer, som CNet-historien beskriver, kan ligesom RFID både bruges i den gode sags tjeneste og i endnu højere grad til overvågning og registrering. Der er altså behov for endnu flere politiske og kommercielle overvejelser om anvendelsen.

Hvis CNets vision om trådløs mikroteknologi i den gode sags tjeneste skal blive til virkelighed, så er det helt nødvendigt, at der både i politik, erhvervsliv og interesseorganisationer bliver lagt op til en grundlæggende diskussion om anvendelse af denne type teknologi generelt og perspektiverne i såkaldt pervasive computing i særdeleshed.

Både sensorerne og radiosenderne hører hjemme i pervasive computing tankegangen, der beskriver, hvordan der vil være computere i alting som kan kommunikere med hinanden. Den udvikling vil føre mange, mange tekniske og kulturelle spørgsmål med sig som SKAL diskuteres.

12.05.04: CNet News.com: Building a wireless nervous system

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: