Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Katastrofevalget

Demokratiet er irrelevant, når mindre end halvdelen af de stemmeberettigede gider møde op og afgive deres stemme. Derfor var sidste uges valg til Europa Parlamentet et katastrofevalg.

I Danmark raslede vi endnu engang ned under de 50 procents vælgerfremmøde. Og vores 47,8 procents valgdeltagelse var ikke noget at rose sig af i den europæiske helhed, hvor kun 45,5 procent gad stemme.

Til gengæld er der intet, der tyder på, at de europæiske stats- og regeringschefer vil bruge dette vink med en vognstang til noget som helst i denne weekends afsluttende forhandlinger om en Europæisk forfatning. Selvom hele fundamentet under unionen har været til restaurering, så er der ikke lagt op til nogle fundamentale ændringer i Parlamentets funktion.

Reform uden demokrati

Den samme tendens ser vi lokalt i Danmark, hvor hele den kommunale og regionale struktur er under tiltrængt restaurering. Men der er på ingen måde lagt op til en diskussion af demokratiets grundvilkår i form af overvejelser om, hvad en politiker er, hvordan politikerne skal fungere og hvordan det folkelige engagement fastholdes.

Det repræsentative demokrati har mere end 200 år på bagen. Dengang var der kun én måde at kommunikere på.

Lokalbefolkningen mødtes og valgte én repræsentant, som de sendte den lange og farlige vej til hovedstaden for at kommunikere, forhandle og blive enig med de øvrige repræsentanter om, hvordan samfundet skulle bygges op. Så drog repræsentanten tilbage til sin hjemstavn og kunne fra første parket se, hvordan lovene virkede.

Den første del har vi holdt fast i og modelleret al vores demokrati inklusive de direkte valg til Europa Parlamentet over. I Europa er valgdeltagelsen faldet fra 63 procent ved de første direkte valg i 1979 (i Danmark var stemmeprocenten i øvrigt kun på 47,8 procent i 1979).

Udnyt nye kommunikations- og arbejdsformer

Men nye kommunikationsformer har ændret verden. Og i stedet for at lade kommercielle og enkeltsags interesse overtage påvirkningen af og engagementet i demokratiet bør vi med afsæt i vores nye kommunikations- og arbejdsformer skabe nogle andre rammer for det repræsentative demokrati, så stadig flere kræfter kan være med til at revitalisere interessen for fundamentet under vores samfund.

Det er også nødvendig at fokusere mere på politik og politiske emner, som statsminister Anders Fogh Rasmussen(V) i går sagde til Financial Times. Men det mest afgørende er, at vi tør gå i gang med en modernisering af det repræsentative demokrati – NU.

15.06.04: FT.com: EU risks backsliding, says Danish PM

Europa Parlamentet: Europa-valg 10.-13. juni

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d