Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Vågn op Europa

Amerikanerne har genvalgt præsident Bush og styrket republikanerne i de to lovgivende kamre i USA.

Den gode nyhed er, at valgdeltagelsen i USA voksede med ti millioner i forhold til præsidentvalget i 2000 og dermed nåede op i over 115 millioner afgivne stemmer.

Den dårlige nyhed er, at langt de fleste iagttagere ikke aner, hvad den anden Bush junior administration vil byde på – politisk:

Vil det kristne højre få større indflydelse?

Vil den neokonservative udenrigspolitik fortsætte?

Skal underskuddet på det amerikanske statsbudget fjernes?

Hvordan skal besættelsen af Irak afsluttes?

Hvordan skal løftet om udbredelsen af demokrati i Mellemøsten effektueres?

Hvordan skal resten af ondskabens akse håndteres – især Nordkorea, som jo har truet med at bruge deres masseødelæggelses våben?

Spørgsmålene er mange og uanset, hvad den nye amerikanske regerings svar på dem bliver, så efterlader præsidentvalget i USA en stor blinkende besked til Europa:

VÅGN OP

Verden har brug for lederskab til en ny renæssance, der både politisk, økonomisk og socialt kan bringe os videre efter den kolde krig og ikke tilbage til nationalisme og fundamentalisme.

Danmark har masser at byde på i den værdikamp, hvis vi formår at modernisere Grundtvigs tanker om et jævnt og muntert, virksomt liv og gøre livslang læring og udvikling til fundament for tolerance, udvikling og stabilitet. Men det kræver visioner fra alle dele af samfundet.

Visioner som strækker sig ud over det såkaldte nationale kompromis om den nye Rom Traktat, som danske lovgivere har leveret og den velmente støtte til globalisering, som erhvervslivets organisationer senest har stået bag.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d