Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Digital transformation er lederskab: Det er anvendelsen af digitale løsninger i alle opgaver, projekter og produktion og dermed evnen til at bruge teknologi lige så naturligt som finansiering og bemanding. En tredje dimension, når den endelige beslutning skal træffes; uanset hvilket niveau bestlutningen skal træffes på.

Men lige nu tøver mange organisationer, fordi der mangler svar på, hvad den digitale transformation kan gøre for opgaver, projekter og produktion i netop DENNE organisation. Selvom teknologierne, metoderne er kendte er det anvendelsen – use cases – i den enkelte organisation der afgør værdien af anvendelsen; derfor er digital transformation lederskab.

Hyperkontekstuel ledelse

Vi er meget tæt på overalt at kunne producere, analysere og anvende data i realtid og dermed skabe en digital økonomi, hvor lineær planlægningsledelse er erstattet af hyperkontekstuel netværksledelse. Hvor hurtig anvendelse af nye muligheder i form af viden, relationer og andre ressourcer gør det muligt at udnytte netværk og partnerskaber til at sætte iværk i hidtil uset hastighed og omfang.

De seneste ti års udvikling af cloudløsninger, big data samt analytics, mobile løsninger og sociale samarbejdsteknologier har bragt os til et niveau, hvor det nu er muligt at accelerere den digitale transformation yderligere med:

  • Internet of things, der gør det muligt at indsamle data i form af målinger fra sensorer fra snart sagt alle fysiske enheder. Dermed eksploderer mængden af data, som kan bruges i analyseværktøjer og dermed som viden, men som også kan sælges og dermed skabe nye markeder.
  • Kognitiv computing der opstår, når algoritmer kan udvikle sig ved at lære af de analyser, som formlerne selv er sat til at udføre (machine learning) og dermed skabe kunstig intelligens, som er i stand til selv at udføre handlinger og sætte for eksempel robotter til at udføre opgaver.
  • Block chain eller distributed ledger, der åbner for en ny dimension i transaktioner. Aftaler og dokumenter kan valideres og dermed garanteres af virtuelle netværk istedet for fysiske organisationer. Ligesom data rent fysisk kan opbevares og transporteres i block chains.

Automatiseringen og udviklingen af processer i hele samfundet fortsætter med at udvikle sig. Både mængden og hastigheden er af et omfang, som den traditionelle lineære planlægning ikke kan håndtere. Derfor skal moderne ledere, hvadenten de er digitalt indfødte eller digitale indvandrere kunne tage lederskabet i den digitale transformation og anvende det.

Teknologi og processer integreres

Nok har vi talt om teknologier som cloud, big data/analytics, mobile technology og sociale eller samarbejds-teknologier de sidste ti år. Men det er i de sidste tre år, at disse teknologier for alvor er blevet anvendelige i virksomhederne. Derfor er vi i 2018 og frem mod 2020 i gang med den totale integration af teknologi direkte i forretningens processer og opgaver. Orientering mod service og data følges ad:

Data produceret, behandlet og anvendt hvor-som-helst samt når-som-helst er efterspørgslen, som der nu udbydes løsninger til. Løsninger som gør det muligt for virksomheder at gøre op med den lineære værdikæde og håndtere eksponentialiteten både i mængden af forandringer og hastigheden, hvormed de kommer.

Eksponentialitet          Siloer er ok          Hyper Contextual Leadership

Næsten ligeså kontroversielt som eksponentialitet er silo-opbygning eller -organisering. Det er en ubredt opfattelse, at siloer skal rives ned. Men siloerne er jo skabt for at samle viden, gemme den og genbruge den; så i stedet for at rive siloer ned skal de åbnes, så organisationen ned på team-niveau kan udnytte ekspertisen til at udvikle relationer og netværk til at skabe partnerskaber og økosystemer og dermed blive hyper-kontesktuel i funktion; forudsætningen er naturligvis at ledelsen også er hyper-kontekstuel.

Eksempler på udviklingen i kølvandet på digital transformation hos 12 danske virksomheder og offentlige organisationer er beskrevet i bogen Digitaliseringens Paradokser.

Digitaliseringens Paradokser Cases

%d