Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Din næste it-leverandør:
Er det et shipping-firma?

Det er ikke kun anvendelsen af informationsteknologi der forandres af cloud, big data, mobility og social technology. IT-branchen og især leverandørene af it-service bliver udfordret af nye konkurrenter.

Informationsteknologi køber man da hos en it-virksomhed? Og store it-projekter omfatter både producenter af hardware og software, forhandlere og systemintegratorer og måske endda distributører.

Selvom den traditionelle it-afsætningskanal med producenter, distributører og forhandlere har været i opbrud i ganske mange år, så er det ikke noget imod det kaos, som i de kommende år ser ud til at ville forandre it-afsætningen. I en verden med service orienteret it kan it-leverandøren i fremtiden måske også være dit shipping-firma eller en hvilken som helst anden virksomhed, der har knækket koden i en bestemt forretningsproces og kodet en intelligent industry solution som udbydes til salg med en eller flere it-leverandører som partnere af drift i datacenter, udvikling og support.

Den intelligente industry solution er shipping-firmaets. Profitten er shipping-firmaets. Æren er shipping-firmaets. Så er der kun det hårde arbejde og små marginer tilbage til it-service leverandørerne? Svaret på det spørgsmål vender jeg tilbage til, men først et perspektiv.

Intelligent Industry Solutions
Intelligent Industry Solutions er IDCs beskrivelse af de konstellationer af apps og bagvedliggende databehandling, som i de kommende år vil blive den dominerende måde at integrere informationsteknologi i stort set alle forretningsprocesser og for den sags skyld alle andre processer. Databehandlingen rykker i stor udstrækning ud i datacentre sammen med ansvaret og vedligholdelsen af den vitale hardware og software. Anvendelsen af og input af data sker på maskiner (terminaler, telefoner, tavler, pc-er …. kært barn har allerede mange navne og vil få endnu flere).

Tilbage i virksomhederne bliver udover indkøb af services det it-lederskab, som skal sikre de bedste intelligent industry solutions som grundlag for virksomhedens processer. IT-lederskabet og arbejdet med at integrere processer vil uden tvivl føre til, at mange virksomheder i mange brancher – startende med serviceerhvervene – vil gøre forsøg på at skabe deres egne intelligent industry solutions.

Først skud i løsnings-jagten
I det tidlige forår vakte det opsigt, at Yahoo gjorde den unge brite Nick D’Aloisio til mere end dollarmillionær ved at købe hans nyhedsapp Summly for lige omkring 30 millioner dollars. Dermed var de første seriøse skud løsnet i en jagt, hvor it-leverandører konstant vil være på udkig efter opkøb af apps og intelligent industry solutions hos kunderne, men hvor kunderne også vil vælge at lade it-leverandørerne videresælge og dermed selv have et nyt forretningsområde eller endda vælge selv at stå som leverandør og det mærke,  som denne service blive kendt som.

Dermed er vi tilbage ved svaret på spørgsmålet om it-service leverandørerne blot må tage til takke med det hårde arbejde og de små marginer? Det er der naturligvis intet der tyder på – tværtimod.

Overalt i virksomheder der leverer it-service anno 2013 som outsourcing, system integration og lignende arbejdes der mere eller mindre målrettet på at ”produktificere” de servcies og løsninger som er blevet udviklet i de senere år. Når jeg sætter ”” om ”produktificere”, så er det fordi der netop ikke er tale om én løsning, som så skal være én løsning på ét problem. Derimod tegner der sig et billede af, standarder som i en ikke al for fjern fremtid vil skabe intelligente industry solutions a la carte for kunderne ved at bruge den intellectual property eller IP, som virksomhederne har.

Med en it-branche rustet til tænderne og nye leverandører på udkig efter nye produkter med bedre marginer er der alt andet lige udsigt til masser af konkurrenceevne forbedring med informations teknologi i fremtiden eller en ny boble?

Se klummen i CW-opsætningen:
Nye brancher på vej: Her er din ny it-leverandør

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: