Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Data-skandalen med Se og Hør, Nets og IBM i centrum har endelig fået Folketingsmedlemmer til at tale om data-sikkerhed, borgenes privatliv og digitalisering i et politisk perspektiv. Det er godt, og nu gælder det bare om at holde fast i den politiske diskussion, når støvet lægger sig, og der ikke kommer nye afsløringer hver dag, men retssystemet tager over.

Amerikansk inspiration
Til inspiration har den amerikanske præsident Obamas særlige rådgiver John Podesta stået i spidsen for en arbejdsgruppe på højt niveau med det formål at beskrive det nye i Big Data, og hvordan potentialet i Big Data kan udnyttes med minimal risiko for borgernes privatliv og amerikanske kerneværdier.

Det er er en flot beskrivelse, som illustrerer vilje til både at tage en teknologiske udvikling, privatliv og demokratiske værdi alvorligt. Jeg glæder mig til at læse hele rapporten, men allerede sammendraget med anbefalingerne er spændende læsning:

Findings of the Big Data and Privacy Working Group Review | The White House

Det er gode anbefalinger, som ikke direkte kan kopieres til en dansk kontekst, men bruges som hurtig inspiration til arbejdet med en egentlig dansk digitaliseringspolitik, der kan tjene som regulatorisk fundament under Danmarks udvikling fra i- til d-land.

Lovgivning om data-tab
Især er anbefalingen af en “data breach legislation” helt central, fordi den skal sikre konsekvenser af dårlig data-moral i form af sanktioner. Men samtidig vil sådan en lov højne data-moralen alene fordi, data nu får en værdi og omgangen med data ikke bare er en leg.

Men helt generelt er sammenkædningen mellem teknologiske fremskridt, privatliv og kulturelle værdier et eksempel til inspiration for Danmark – uanset hvem der sidder på hjørnekontoret i statsministeriet, eller om vi tror på, at amerikanerne faktisk mener det.

Vi har brug for hurtig handling
Vi har brug for både hurtig inspiration og hurtig handling i Danmark. For det er nødvendigt, at arbejde med en digitaliseringspolitik sideløbende med, at politi og domstole gør deres arbejde i data-skandalen med Se og Hør, Nets og IBM i hovedrollen.

The Econmist har iøvrigt skrevet en glimrende artikel om rapporten med titlen Regulating Big Data: Rules for the New Tools Det var her jeg selv via @DigitizeSociety på Twitter blev opmærksom på rapporten.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d