Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Risici og muligheder hænger sammen og er forudsætningen for ledelse og udvikling. For tiende gang har World Economic Forum kortlagt og vurderet de globale risici forud for næste uges globale topmøde i Davos.

I næste uge forlader godt 1000 topledere direktionsgange, parlamenter, præsidentpaladser og andre bonede gulve over hele verden for at mødes i den schweiziske bjergby Davos-Klosters for at diskutere og lade sig inspirere til at løse deres daglige ledelsesopgaver. Og for tiende gang kan de tage diskussionen på grundlag af World Economic Forums Global Risks-rapport, som blev udgivet i denne uge.

Rapporten har fået den “sædvanlige” omtale som rapporten om alt det, der år efter år synes at gøre verden farligere og farligere. Men rapporten er nok det mest oplyste grundlag ledere af både den folkevalgte og markedsvalgte slags kan ønske sig som grundlag for deres arbejde.

Risikosamfundet i praksis
Symbiosen mellem netop denne rapport og topmødet er en smuk udmøntning af ideen om risikosamfundet, hvor kalkulationen og minimeringen af riscici i en given beslutning eller handling er selve fundamentet for ledelse.

“Risici og muligheder går hånd i hånd; og heri ligger de virkelige muligheder for udvikling og innovation,” lød det ved præsentationen af “Global Risks 2015“.

“Rapporten er ikke et dokument der skal skræmme men derimod udforske udnyttelsen af mulighederne for udvikling og innovation.”

Ulrich Beck
Manden bag tankerne om risikosamfundet og risikoanalysen som grundlag for ledelse og udvikling er en af vidensamfundets største tænkere, den tyske sociolog Ulrich Beck, der døde kort efter nytår. Med symbiosen mellem Global Risks-rapporterne og topmøderne i Davos har tankerne om risikosamfundet fået en proces, der forhåbentlig kan hjælpe til udvikling i mange år.

Rapporten vurderer sandsynlighed og effekt af risici i økonomi, miljø, geopolitik, samfunds og sociale forhold samt teknologi. Og alle risiciene må nødvendigvis spille en rolle, når topledere skal træffe beslutninger.

Digitaliserings risici
Set gennem digitaliseringsoptikken, spiller nye geopolitiske konflikter, deflation i større økonomier, mangel på rent vand og så videre en ligeså stor rolle i digitaliseringen som i alle andre aspekter af vores udvikling.

Men det er alligevel tankevækkende, at digitalisering og teknologianvendelse generelt nu er så gennemgribende, at teknologi har sin egen kategori af risici. Omvendt har teknologiudviklingen så meget fart på, at det helt overgår vores evne til at forandre ledelsen i vores samfund.

“Global Risks 2015” er i sig selv skræmmende læsning. Men i en global udviklingskontekst er rapporten et katalog over mulige udviklingsmuligheder og fremtidige forretningsområder.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: