Indsigt.nu

Indsigt.nu er et mikromedie om alt det, der skaber udvikling samt det fælles ansvar og lederskab, der skal til for at holde og udvikle det markedsdrevne demokrati. Deltag i diskussionen – skriv en kommentar.

Den anden episode handler om, at Digitaliseringsparat lovgivning skal  sikre enkle og fleksible love i Danmark for at matche en digital transformeret verden. Det er blandt andet en positiv effekt af Danmarks offentlige digitaliserings strategier siden 2001.
Men er vi samtidig i gang med at lave digitalisering som er “lovgivningsparat” og altså kræver endnu mere lovgivning for ikke at skabe problemer? For eksempel “Udkast til Lov om ændring af Lov om Center for Cybersikkerhed

DeLytter – en podcast om alt det der digtialt på Indsigt.nu med Mogens Nørgaard og Jan Horsager

Denne første episode handler om, hvordan danskerne er ved at få øjnene op for, at kinserne er en større digital trussel end russerne og behovet for en Cyber Geneva Konvention, som Europa og Norden passende kan gå i spidsen for arbejdet med. Men også om, hvordan den mulighed trues af, at vi snakker den digitale transformation ihjel ved hele tiden at for eller imod i stedet for at håntere etik og politik i digitaliseringen.

Stop med at snakke politik og udvalgsbehandle. Fokuser på ejerlederen og hjælp med at gøre organisationen gasagtig; med noget solid hjælp fra den nye “SMV Guide: Sådan digitaliserer du din virksomhed” og initiativer som Data for Business.

Der er gennem de senere år blevet sat en del initiativer i gang for at sikre digitaliseringen af små og mellem store danske virksomheder (SMV-er). Men rette; fordi SMV-erne udgør rygraden i dansk erhvervsliv og ifølge undersøgelser, statistikker og tegn i både sol og måne langt fra er gået i gang med digital transformation i samme omfang som de største virksomheder.

No shit, Sherlock; fristes man så lige til at skrive. De største danske virksomheder er selvfølgelig store fordi de er dygtige til at producere og sælge; men med væksten følger oftest en organisation, som udvikler og udfordrer virksomhederne, så de forbliver konkurrencedygtige, innovative og store. I de mindre og mellemstore virksomheder er der ikke økonomisk råderum – og selvom der skulle være det – så er der ikke tid til at have det samme fokus.

En rapport som ganske vist er fra 2015 – men jeg vil godt vædde et par guldkarameller på, at billedet ikke har ændret sig markant – viser, at i over 81% af de 43.000 virksomheder (A/S og Aps) med én kontrollerende ejer, er denne kontrollerende ejer også direktør. Det er en spændende rapport, skrevet af professorerne Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen for Industriens Fond, CBS og Insead. Men læs lige videre her inden du dykker ned i den.

Digital transformation: Endnu en beslutning for ejerlederen
For tallene skal i denne artikel blot vise, at der er rigtig mange rigtigt ejeledede virksomheder i Danmark. Og uanset hvor skarpe, intelligente og dygtige ejerlederne er, så er den digitale transformation endnu en opgave for ejerlederen at træffe beslutninger om.

I bogen “Digitaliseringens Paradokser – 12 virksomheders erfaringer med hastig forandring”, som jeg har udgivet sammen med erhvervsforsker Søren Schultz Hansen, GenerationDigital.dk, er en af de 12 virksomheder Thürmer Tools. Erick Thürmer er fjerde generation i virksomheden, og er blevet en anerkendt evangelist for 3D-print eller additiv manufacturing de seneste par år.

Gasagtig ledelse
Men personligt synes jeg, at det mest interessante i Erick Thümers historie er, hvordan han sammen med hustruen Ingeborg Rosenvinge i 2014 valgte at fyre bestyrelsen og gøre virksomhedens ledelse gasagtig i stedet for at være en granitklippe. De har ikke ikke valgt at være uden rådgivere; men blot i en agil konstruktion med advisory boards: “Sådan nogle fuldstændig anderledestænkende typer,” som Erick Thürmer udtrykker det i bogen.

Det er den tænkning, der kan omkalfatre og ændre ejerledede virksomheder og få gang i den digitale transfomation. Men det sker ikke bare lige sådan. Der er brug for at skabe forståelse for og indsigt i, at nye teknologiinvesteringer og fokus på data ikke nødvendigvis er så kompliceret.

Indsigt og inspiration
I Dansk IT’s Erhvervsudvalg har en række gode kræfter ( som i al beskedenhed også inkluderer undertegnede ) produceret “SMV Guide: Sådan digitaliserer du din virksomhed”, der naturligvis ikke rummer de vises sten. Til gengæld kan den give ejerledere, økonomidirektører, produktionschefer og andre centrale beslutningstagere mulighed for at få et overblik, slå op og vende tilbage, når diskussionen kommer godt i gang.

Et andet godt initiativ er Data for Business, der ligesom rapporten om ejerledere også har Industriens Fond og CBS som nogle af hovedaktørerne. Her kan virksomhedens ledelse nemt få lavet den første analyse, der handler om, hvor virksomheden er lige nu i forhold til den digitale transformation, der skal bringe den ind i data-økonomien.

Det lyder luftigt. Men forandringerne ér i gang. Så meget i gang, at de fleste mindre og mellemstore virksomheder vil opleve, at de digitale services, der er brug for, allerede findes, eller relativt nemt (læs: ikke så dyrt) kan udvikles. Så det, der er brug for i virkeligheden, er det, ejerledere og SMV-er er bedst til: Handling.

%d bloggers like this: