Indsigt.nu

Indsigt.nu er et mikromedie om alt det, der skaber udvikling samt det fælles ansvar og lederskab, der skal til for at holde og udvikle det markedsdrevne demokrati. Vi har holdninger men er datadrevne og baseret på indsigt. Deltag i diskussionen – skriv en kommentar.

Den delvise nedlukning af Danmark for at stoppe spredningen af Covid-19 var overraskende men tilsyneladende også rettidig omhu; selvom prisen bliver høj. Det har vi hverken menneskeligt eller økonomisk råd til igen, så forhåbentlig er regeringen, embedsværket og dansk erhvervsliv i gang med at forberede de næste bedste skridt som må og skal, udfordrer os (data)etisk.

Nå Danmark på et tidspunkt skal genstartes fra den omfattende nedlukning, skal de næste bedste skridt udfordrer lederskabet – det vil sige både politikere og alle vi borgere der vælger dem. Derfor skal vi også kunne diskutere, hvad der er behov for uden at pege fingre af hidtidige beslutninger; det skal der nok blive tid til senere, meget senere.

3. marts
Den 3. marts hørte jeg pandemi-professor Lone Simonsen i DR’s nyhehedspodcast Genfortalt fortælle helt enkelt om Corona-viras udvikling. Det var dengang, Covid-19 stadig var noget i Asien og nede i Italien. En første bølge, som er den, vores nuværende delvise nedlukning er en reaktion på.

Men selv når den er overstået vil den komme igen indtil den bliver en del af de andre Corona-vira som vi bliver forkølede og får influenza af hvert år. En af disse i øvrigt en reminiscens af den Spanske syge som på 15 måneder krævede 50 millioner dødsofre globalt i 1918-19.

Undervejs i udviklingen af Covid-19 vil flere og flere blive immune (flok-immunitet) og vi vil få vacciner, der også hjælper. Men spørgsmålet er, hvor voldsom en belastning af sundhedssystemet og hvor mange dødsfald vi vil acceptere.

19. marts
Siden starten af marts er smitten så også eksploderet på vores længdegrader. Og Economist berettede den 19. marts om en modellering af smittespredningen lavet på Imperial College i London, som underbygger Lone Simonsens udlægning i lyset af denne eksplosion:

  • Hel eller delvis nedlukning af lande stopper smittekæderne effektivt; for nu. Færre bliver dermed immune og risikoen er dermed stor, for at en ny nedlukning bliver nødvendig, så snart hjulene igen begynder at snurre. Det er et næsten uoverskueligt scenarie både økonomisk og kulturelt.
  • Inddæmning ved alene at isolere syge skaber flok-immunitet. Men indtil nu har det resulteret i pludselige og voldsomme spredninger i smitten med pres på sundhedsvæsner og eksplosion i dødsfald.

Rigid testning, isolering af smittede og digital overvågning er endnu ikke taget i brug i Europa. Men netop den vej bliver måske nødvendig at betræde for at beskytte den meget store investering vi har lavet med den delvise nedlukning af landet i ugevis.

1. marts
New York Times (NYT) berettede 1. marts om, hvordan Kina har taget mobilteknologi i brug til at overvåge smittespredningen, samtidig med at man startede hjulene igen. En app med en rød, gul eller grøn indikation af sundhedsstatus, der kan læses og følges og dermed give indblik i, hvor tæt man har været på mennesker, der er testet positive eller smittede.

Myndighederne kan så gøre politiske overvejelser og indføre restriktioner, som de har moral og opbakning til. App-en som NYT beretter om, er i øvrigt udviklet af ANT Financial – et selskab i Alibaba-koncernen, som er stiftet af Jack Mae, der netop har doneret en fly-last bestående af 5.000 beskyttelsesdragter, 50.000 testinstrumenter og 500.000 ansigtsmasker til Danmark ifølge Computerworld.

19. marts
App-en er også kontroversiel fordi den tilsyneladende er en platform for andre typer rapportering til myndigheder og overvågning. Til gengæld beretter New York Times den 19. marts om, hvordan britiske myndigheder arbejder på at bruge erfaringer fra både Kina og Syd Korea til at udvikle værktøjer, der kan hjælpe med at overvåge smittespredningen uden at overskride de grænser for privatliv, som den europæiske kultur har.

Hvor går den grænse for privatlivet i Europa. Det ved vi næppe før vi har set nogle reelle bud på digitale løsninger; ikke bare fra briterne. Men fra vores egne politikere og embedsmænd, hvis handlekraft, befolkningen og hele erhvervslivet nu er fuldstændig afhængig af for at sikre en balanceret genstart af samfundet.

De smarte løsninger eksisterer. Men der skal træffes dataetiske beslutninger og demonstreres grundighed i beslutningerne om udvikling og implementering af løsninger, ligesom afvikling af indgreb skal være endog meget tydelige.

Påske 2020

Det er de udfordringer lederskabet af Danmark (politikere og borgere) står overfor, mens vi fortsætter den delvise nedlukning frem til påske. Jeg har den største tiltro til, at regering, embedsmænd og relevante dele af erhvervslivet er i fuld gang med at arbejde på det. Men det er vigtigere at få de mulige løsninger nu diskuteret end de beslutninger om den delvis nedlukning, der førte til, at vi forhåbentlig har fået standset ulykken.

Den livreddende førstehjælp er nødt til ikke at komme som en tyv om natten. Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund med selvstændige borgere. Det kan vi bruge til at give de afsavn og yde den indsats som er nødvendig for at sikre, at vi ikke også kommer til at tilbringe det, der skulle være sommerferien i et delvist nedlukket samfund.

Netflix-dokumentaren om Bill Gates viser superationelle løsninger og totalt irationelle forhindringer for at skabe sanitære forhold overalt i verden, udrydde polio og skabe ”sikker” optimeret atomkraft. Med andre ord verdens udfordringer set gennem Bill Gates briller. Data-drevet innovation tilsat indsigt, men tyngdeloven gælder stadig.

Som iagtager af teknologiudviklingen og it-branchen i snart 30 år, har jeg ventet i spænding på Davis Guggenheims dokumentar i tre afsnit på Netflix om Bill Gates. Manden der sammen med Paul Allan i 1975 stiftede Microsoft, der har været en afgørende drivkraft i optimeringen  af verdens brug af software og dermed IT i det hele taget.

Det er en solid og god dokumentar, som åbner et vindue til, hvad det er der forgår i Bill Gates hjerne: Optimering.

Dokumentaren er især god fordi den ikke handler om software og IT – men om toiletter og bortskaffelsen af lort i udviklingslande, om udryddelsen af polio og hvordan man laver sikker atomkraft, der ikke efterlader radioaktivt affald; og manden med hjernen der overvejer det og hvor han kommer fra.

Bill Gates stoppede som daglig leder af Microsoft i 2000, efter at være blevet en verdens rigeste personer på at skabe en af verdens mest værdifulde virksomheder, der både er blevet udskældt og dømt for monopolvirksomhed, ufine metoder og en hæmsko for digital innovation.

Manden angrer ikke noget, men erkender sin egen ærgerrighed og naivitet, som uden tvivl også har resulteret i den brutalitet, der er nødvendig for at skabe en ejerledet virksomhed i den kaliber. Det er godt at se, at alderen gør manden rundere; men ikke nær så interessant som at se, hvordan han sammen med hustruen Melinda Gates har brugt formuen og kræfterne i The Bill & Melinda Gates Foundation.

50 milliarder dollars

Ægteparret stiftede fonden i 2000, og med midler fra blandt andet deres egen formue og ditto fra investoren Warren Buffet samt andre har fonden en størrelse i omegnen af 50 milliarder dollars. Afkastet herfra går til mange og meget forskelligartede hjælpeprojekter i USA og resten af verden.

Som journalist, redaktør og analytiker med teknologi, digitalisering og it-branchen som speciale er Microsoft pligtstof. Men The Bill &  Melinda Gates Foundation fik min særlige opmærksomhed, da fonden i 2006 begyndte at investere stort i udryddelsen af polio; en forkrøblende og til tider dødelig virus, som den vestlige verden ikke har kendt til siden 1950-erne, de store vaccinationsprogrammer blev indført.

Men polio blev ved med at være et kæmpe problem i verdens fattige lande. Og Netflix-dokumentaren viser meget tydeligt, hvordan The Bill & Melinda Gates Foundation i årevis før big data og AI blev almindeligt brugte predicitive analytics til at beregne, hvor sandsynligheden for de næste polio-udbrud var størst, og hvor man skulle prioritere vaccine af børn og unge. Samtidig ser man, hvordan en rationel løsning bliver stoppet af borgerkrige, der forhindrer vaccination og dermed den endelige udryddelse af polio.

Samme historie om super rationelle løsninger med irationelle forhindringer gør sig gældende for Gates intensive investeringer i klokakløse toiletter og anlæg til at bortskaffe fækalier i verdens fattige lande, hvor markedskræfternes interesse mangler og dermed er med til at sprede sygedomme og død.

Historien gør sig også gældende for en atomreaktor, der ikke kan smelte ned og kun anvender en lille mængde berigt uran-235 men langsomt omdanner ikke-beriget uran 238 til plutonium og dermed skaber brændstof til reaktoren. Denne CO2-venlige og intelligente atomkraft kræver politisk mod til at gå  i en ny retning efter Tjernobyl og Fukushiama; et mod der ikke eksisterer. Ligesom den nuværende præsidents handelskonflikt satte en stopper for kinesiske investeringer i projektet.

Manden med en taske fuld af bøger

Det er den rationelle optimering, der står tilbage efter tre afsnit på Netflix om Bill Gates. Manden med et kæmpe bibliotek, der tilsyneladende altid bærer rundt på en en taske fuld af bøger, som løbende skiftes af hans assistent.

Manden der i sin tid som topchef i Microsoft begyndte at holde tænke-uger, hvor han sidder alene og  læser, analyserer, spørger og leder after løsninger. Ideer som han investerer i.

Det er en ok måde, at give (nogle af) pengene tilbage til verden.

 

ear-2029552_1280

Lyt til “Flyt dit udsyn 42 grader og før øje på sammenhænge” (åbner i ny fane)

3. episode af podcasten på Indsigt.nu er dels en eftertanke baseret på det aktuelle stadie af digital transformation men også tanker om digital ædruelighed og, hvordan Norden kan være med til at sætte retningen i en tid, hvor globaliseringen ligger bag os.

Det er også en slags programerklæring for indsigt nu i efteråret.

Aktuelle links fra dette afsnit:

Economist: Open Future:
Globalisation is dead and we need to invent a new world order

Lean ICT:
Towards Digital Sobriety

%d bloggers like this: