Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Berlingske kickstarter i dag en ny runde i diskussionen om salget af Nets. I artiklen Dine Dankort-data kan ende i udlandet kredser dækningen meget om de følsomme data, der bliver opbevaret og brugt af Nets. Og flere politikere vil endda tale med en minister om, hvordan vi sikrer, at disse data bliver i Danmark.

Det er ikke nok at råbe, data skal blive i Danmark. Det er som at pisse i bukserne for at holde varmen. Vi skal have svesken på disken og have svar på samt diskutere følgende spørgsmål:

  • Hvilke data opbevarer og bruger en virksomhed som Nets?
  • Hvor følsomme er de data?
  • Har Danmark en offentlig it-infrastruktur og it-instans, som kan kontrollere endsige håndtere disse data?
  • Er vi indstillet på at bruge ressourcerne på at opbygge en offentlig data-infrastruktur? Hvad enten den er minimal og kontrollerende eller en omfattende driftløsning.
  • Hvornår ser vi initiativ til at skabe den lovgivning, som sikrer en effektiv fremtidig datainfrastruktur i Danmark?
  • Er vi indstillet på helt eller delvist at nationalisere private virksomheder, der i dag varetager opgaver med den slags data – som for eksempel Nets, KMD, TDC, CSC?

Vi må tænke intelligent
I takt med at digitaliseringen skrider frem vil spørgsmålet om datahåndtering dukke op i stadig flere køb og salg af virksomheder. Og det er ikke nødvendigvis, den bedste løsning, at data for enhver pris skal opbevares indenfor Danmarks grænser.

Det er nødvendigt at tænke intelligent og i tråd med både teknologiudviklingen og vores behov som brugere i det danske samfund.

Datadanmark – som Banedanmark og Energinet.dk
Jeg er ovebevist om, at Danmark skal opbygge en pendant til Banedanmark og Energinet.dk på dataområdet. “Datadanmarks” opgaver kan formuleres ved at erstatte el, gas og energi med data i Energinet.dk´s opgaver herunder:

  • at opretholde den overordnede forsyningssikkerhed på el- og gasområdet på kort og lang sigt
  • at udbygge den overordnede danske infrastruktur på el- og gasområdet
  • at skabe objektive og gennemsigtige betingelser for konkurrence på energimarkederne og at overvåge, at konkurrencen fungerer
  • at gennemføre en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning, som omfatter fremtidige behov for transmissionskapacitet og den langsigtede forsyningssikkerhed

Det giver også plads til en it-havarikommission i regi af “Datadanmark”.

Hverken nemt eller billigt; men nødvendigt
Til gengæld bliver det hverken nemt eller billigt. Alene at konkurrere om hjerner og hænder med resten af it-branchen er en udfordring.

Men diskussionen om Nets-salget viser med al ønskelig tydelighed, at det er nødvendigt at komme igang med arbejde nu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d