Indsigt.nu

Indsigt.nu er et mikromedie om alt det, der skaber udvikling samt det fælles ansvar og lederskab, der skal til for at holde og udvikle det markedsdrevne demokrati. Vi har holdninger men er datadrevne og baseret på indsigt. Deltag i diskussionen – skriv en kommentar.

I et gennemdigitaliseret samfund er det offentligt tilgængelige aktiemarked endnu vigtigere som garant for gennemsigtighed, innovation og værdiudvikling i virksomhederne, der jo er krumtappen i samfundsudviklingen.

NNIT har nu annonceret sin éntre på det offentligt tilgængelige aktiemarked. Det er godt, for børsnoteringer er en hjørnesten i markedsdemokratiet, som vi skal gøre alt for at fremme, udvikle og kontrollere.
Det offentlige aktiemarked er naturligvis en fundamental økonomisk drivkraft:
  • Salget af aktier aktiverer en velfortjent værdi til de ejere, der har bygget eller udviklet et selskab, som aktionærerne køber. Penge som sælgerne kan arbejde med til gavn for samfundets udvikling.
  • Den daglige handel med aktier aktiverer på samme måde løbende værdier i de noterede selskaber. Penge som sælgerne kan arbejde med til gavn for samfundets udvikling – uanset om sælgerne er private, virksomheder, institutionelle investorer eller noget helt syvende.
  • Aktiemarkedet har de seneste 25 år udviklet sig til en kæmpe pensionsopsparing for danskerne gennem både private- og arbejdsmarkedsmarkedspensioner og er dermed en forudsætning for, at vi som pensionister overhovedet har penge til forbrug.

Men samtidig kan handlen på et offentligt tilgængeligt og reguleret aktiemarked være med til at øge gennemsigtigheden i de børsnoterede selskaber, fordi der er krav om kommunikation med markedet.
 Jeg arbejder selv i det danske softwarehus cBrain, hvor børsnoteringen i 2006 er en del af virksomhedens DNA.
Gennemsigtighed
For gennemsigtighed øger i længden interessen fra investorer og giver dermed børsnoterede virksomheder økonomisk handlefrihed. Men gennemsigtighed skaber alt andet lige også en kommunikationskultur i og omkring virksomheden, der fremmer innovation og dermed skaber øget værdi.
På den måde er det offentligt tilgængelig aktiemarked med til at skubbe på den historiske udvikling, der gennem snart 400 år (første danske selskab – Ostindisk Kompagni – er fra 1616) har gjort virksomheder til juridiske personer med rets- og handleevne og nu gør virksomheder til samfundsborgere med ansvar og rettigheder.
Virksomheden som samfundsborger
Rollen som samfundsborger giver virksomheder mulighed for at leve op til og handle i henhold til den enorme betydning, som virksomhederne har for samfundsudviklingen gennem økonomi, medarbejdere, miljøpåvirkning, forbrug og så videre.
Virksomheden som samfundsborger er helt central for udviklingen af vores markedsdemokrati. Det vil betyde ændrede ledelsesparadigmer, som vi først lige er begyndt at ane konturerne af i for eksempel ideerne om new power.
Digitaliseringen sætter yderligere skub i udviklingen af virksomheden som samfundsborger. For uanset hvilke processer informationsteknologi understøtter, så er resultatet øget gennemsigtighed – hvis digitaliseringen er succesfuld.
Digitalisering = gennemsigtighed
I et gennemdigitaliseret samfund vil konsekvensen altså være fuldt gennemsigtige processer og dermed fuld gennemsigtighed i både offentlige organisationer og private virksomheder. 
Børsnoteringen forstærker dermed udviklingen af gennemsigtighed, innovation og værdiskabelsen ikke blot i virksomhederne men i det markedsdrevne demokratiske samfund generelt.
”Men kravl lige ned af den høje hest et øjeblik og se på OW Bunker og alle de grådige spekulanter på børsen?”
Det er netop årsagen til det offentlige aktiemarked ikke alene skal fremmes – men udvikles og kontrolleres i bedste demokratiske ånd. Gennemsigtighed er nøglen til fri handel og digitalisering er katalysator for gennemsigtigheden.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: