Indsigt.nu

Indsigt.nu er et mikromedie om alt det, der skaber udvikling samt det fælles ansvar og lederskab, der skal til for at holde og udvikle det markedsdrevne demokrati. Vi har holdninger men er datadrevne og baseret på indsigt. Deltag i diskussionen – skriv en kommentar.

Verdens rige lande er gode til at afkoble økonomisk vækst og ressourceforbrug. Digitaliseringen er nok del af løsningen, men også en del af problemet.
De rige landes samarbejdsorganisation OECD har udgivet rapporten ”Material Ressources, Productivity and the Environment” i familien af OECD Green Growth Studies. Det er en pænt omfattende sag på 176 sider – men der er også en video: se den og du er med på hovedtrækkene.
Øvelsen går ud på at kigge på anvendelsen af råstoffer i alle afskygninger. For selvom råstofferne er meget forskellige, så er det fælles, at der er en større eller mindre konsekvens for planeten ved at udvinde og anvende ressourcerne. OECD opgør blandt andet sammenhængen mellem væksten i forbruget af råstoffer og den økonomiske vækst.
Samlet set toppede anvendelsen af råstoffer i OECDs 34 medlemslandei 1980 med 18 tons pr. indbygger. I 2014 var det tal faldet til 17 tons. Men i samme periode er den økonomiske vækst i OECD fordoblet, så vi bruger 45 procent færre råstoffer til at skabe den nuværende økonomi i OECD.
Afkobling
Fænomenet kaldes afkobling; og i OECD er Tyskland, Italien og Japan OECD-mestre i råstof-produktivitet. Danmarks placering er mere gennemsnitlig.

Afkobling er især vigtigt i de rigeste lande, fordi OECD-landenes indbyggere gennemsnitligt bruger 60 procent flere råstoffer end gennemsnittet målt på alle jordens indbyggere. På globalt plan er forbruget af råstoffer alt i alt fordoblet siden 1980 og med udsigt til en befolkningen tæt på 10 milliarder mennesker i 2050, så går udviklingen den gale vej – hurtigt.

It både en del af løsningen og problemet
Set gennem digitaliserings-optikken, så har vi kun lige kradset i de effektiviseringsmuligheder, som digitaliserede processer kan være med til at skabe i råstofudvinding og produktion generelt. Men der er ingen vej udenom, at digitaliseringen også er en stor del af problemet: råstoffer til at producere strøm, sjældne jordarter og metaller til hardware og så videre.
OECD-rapporten peger for eksempel på, at en 50 procents forøgelse af levetiden for mobile digitale enheder i USA svarer til 50 millioner færre mobile enheder, der skal produceres. Udover råstofferne til produktionen og energi, så vil det også reducere affaldsmængden i kategorien med en tredjedel.
New power, urban mining og urban farming
Nyeforretningsmodeller med afsæt i dele-økonomi. Og beslutninger truffet i en newpower-ånd er tvingende nødvendige for at gøre noget markant ved ressourceforbruget inden 2050. Men sådan en udvikling er også sandsynlig i gennemdigitaliserede samfund.
Med megabyernes udvikling som globale centre vil digitale løsninger også blive en del af løsningen, når det gælder om at drive for eksempel urban mining og urban farming, hvor der henholdsvis genanvendes alt, hvad der kan genanvendes fra storbyernes skrald og dyrkes samt produceres fødevarer lokalt i megabyernes boligkvarterer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: