Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Håndtering af data fra forbundne enheder i Internet of Things bliver en stadig større udfordring eller mulighed for it-afdelingerne og it-cheferne.


Det er helt naturligt at sætte brugeren i centrum, når vi diskuterer digitalisering.
  • Hvordan anvender vi teknologien til at gøre arbejdet og livet lettere?
  • Hvordan påvirker effektiviseringer og nye arbejdsprocesser vores hverdag?
  • Hvad kan intelligente produkter og digitale services gøre for at øge omsætning og forbedre indtjening?

Derfor er det også helt naturligt, at det de sidste 15 år har været god latin at fokusere på it-chefen og it-afdelingens forretningsforståelse og evner til ikke blot at deltage men også udvikle og måske endda drive dele af forretningsudviklingen. Og sådan er det fortsat.
Men omvendt må den gode latin ikke fjerne fokus fra den databehandling som er rygraden i digitalisering. Faktisk bliver det mere og mere nødvendigt at fokusere på, hvordan data bliver til, opbevares, findes frem, behandles og så videre.
For tingenes internet eller Internet of Things vil i løbet af få år levere data fra sensorer i alle tænkelige og utænkelige enheder og miljøer.
Validering og håndtering af data
Vi er vant til at forholde os til de data, vi selv producerer i form af ord, billeder og lyd. Men i takt med, at fysiske produkter bliver udstyret med sensorer og chip, vil validering og håndtering af data blive en endnu mere krævende opgave.
Formålet med tingenes internet er naturligvis at udnytte data til digitale processer, som gør livet og arbejdet lettere for brugere og borgere og dermed skaber forretning eller services. Selvom internettets store mængder af ustrukturerede data har gjort datamanagement til en selvstændig disciplin, så kradser vi kun lige i overfladen.
IoT backend-services
For i takt med at Internet of Things bliver til virkelighed, dukker de cloudbaserede applikationer op, der gør det muligt at udnytte de mange data fra forbundne enheder til nye applikationer eller digitale services. Jeg havde fornylig lejlighed til se ThingWorx fra automatiseringsgiganten PTC i funktion.
ThingWorx er præcis sådan en IoT backend-service, der gør det nemt og hurtigt at udnytte data fra for eksempel maskiner i produktionen, køretøjer i serviceforretningen, sammen med data fra administrationen og andre tredjeparts data hentet via nettet i nye services, som leveres til andre forbundne enheder eller slutbrugere.
ThingWorx er et eksempel på en intelligent digtial løsning, der vil gøre det muligt og på sigt måske endda nemt for blandt andet produktionsledelsen eller virksomhedens logistikafdeling at udnytte tingenes internet uden at involvere it-afdelingen.
CIO-en midt i forretningsnetværket
Men it-afdelingen og it-chefen har en gylden mulighed for at sætte sig i midten af det store netværk, som en virksomhed er – og som datamanager påvirke digitaliseringen og dermed drive udviklingen af forretningen.
For selvom IDC forudser at 90 procent af data fra forbundne enheder vil blive opbevaret og behandlet i datacentre hos it-service leverandører, så er kvalitetssikringen af både dataproduktion, salg af data, dataindkøb og anvendelsen af data helt centrale funktioner i fremtidens digitale ledelse og forbundet med dyb teknologisk indsigt.
Slå koldt vand i CEO-blodet
Samtidig kan it-chefen også være med til at slå koldt vand i blodet på CEO-en og CFO-en, når begæret efter at revolutioner verden med tingenes internet melder sig. I november skrev PTC topchef James E. Heppelmann sammen med økonomen Michael Porter en artikel i Harvard Business Review med titlen How Smart, Connected Products Are Transforming Competition.
Budskabet er klart: Det er en farlig oversimplificering, at tingenes internet kan ændre alt. For konkurrencens mekanismer gælder stadig.
Banen er med andre ord stadig kridtet op til it-chefer der med en dyb forankring i datamanagement og sund infrastruktur vil arbejde strategisk med forretningen.
Indlægget er blevet bragt som klumme i dagens Computerworld.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: