Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Visionær ledelse kræver en delikat balancegang mellem integritet og ydmyghed, set udefra mangler der noget ydmyghed i det politiske maskinrum, hvor samspillet mellem politikere, embedsmænd og medier bliver til politik og beslutninger. Overophedningen i maskinrummet ser heller ikke ud til at være aftaget med tilbagetrækningen af advarsler til topembedsmænd i Minksagen.

Der kommer forhåbentlig til at blive talt en del om Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i den kommende tid. Styrelsen er etableret i 2019 for ”at varetage statens arbejdsgiverfunktioner, herunder at forberede forhandlinger og indgå overenskomster og aftaler på det statslige område samt varetage opgaver i forhold til løn, ledelse og personale.”  Og i fredags valgte statsminister Mette Frederiksen (S) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) at følge en ny vurdering fra styrelsen og nikke til, at allerede uddelte advarsler til topembedsmænd fra ministerierne i forbindelse med Minksagen bliver trukket tilbage.

De personlige sager for topembedsmændene er alvorlige. Men det handler denne Indsigt ikke om, den handler om processerne, ledelsesrummet og beslutningerne omkring sagerne. For Minksagen er blot én i rækken af fire undersøgelses- og granskningskommissioner og sågar en Rigsret, der har været i brug siden 2015 for at afklare om der har været problemer i konkrete politiske sager.

I den samme periode er temperaturen steget og steget i det Altinget og Mandag Morgens strategi direktør Lisbeth Knudsen kalder det overophedede politiske maskinrum; der hvor samspillet mellem politikere, embedsmænd og medier bliver til politik og beslutninger. Jeg anbefaler stærkt at læse Lisbeth Knudsens kommentar ”Lisbeth Knudsen dumper Dybvad-rapport: Kommer ikke til at nedkøle de overophedede politiske maskinrum”.

”Med andre ord er der behov for at tage noget af farten og konfliktniveauet ud af de politiske processer, at få beslutningsprocesser og beslutningsindhold bedre forberedt, at få bedre styr på gråzonerne i embedsværkets rådgivning til ministeren og varetagelsen af ministerens eksponeringsbehov på de sociale medier.”

Medarbejder- og Kompetencestyrelses anbefalinger har statsministeren valgt at følge fuldstændig to gange i Minksagen: Både ved at give sin departementschef en advarsel og at trække den tilbage igen, da Medarbejder- og Kompetencestyrelsen lavede en ny vurdering i kølvandet på Thomas Rørdams vurdering af, at regeringens pressemøde den 4. november 2020 ikke var en instruks om at aflive alle mink. Det mente Minkkommissionen at den var; en mening som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen lagde til grund for at topembedsmændene skulle have advarsler.

Minksagens seneste udvikling er allerede begyndt at påvirke temperaturen i det politiske maskinrum; for eksempel hæver Marchen Neel Gjertsen, chefredaktør på Jyllands-Posten temperaturen i det politiske maskinrum et par grader med en ironisk kommentar. Det samme gør journalist Frank Korsholm på Facebook, hvor han har holdt fast i den rent juridiske vinkel i sin dækning:

Det er tydeligt, at der i regeringens arbejdsfællesskab er en ambition om at nedbringe temperaturen i det politiske maskinrum og måske endda ændre grundlæggende på processer, ledelsesrum og beslutningerne, der er resultatet. Og visionær ledelse kræver en delikat balancegang mellem integritet og ydmyghed i forhold til alle interessenter:

Ordnet definerer integritet således:

”En persons evne og vilje til at handle selvstændig, ærligt og redeliget uden uvedkommende eller upassende hensyntagen til nogen eller noget.”

Og ydmyghed således:

”Det at udvise ærbødighed, respekt, underkastelse, beskedenhed el.lign.”

Set udefra og ind mangler der noget ydmyghed i maskinrummet. En aktuel og præcis vinkel på den mangel findes i den fremragende dokumentar ”Støjbergs stemmer” på DR.dk.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d