Indsigt.nu

Indsigt.nu er et mikromedie om alt det, der skaber udvikling samt det fælles ansvar og lederskab, der skal til for at holde og udvikle det markedsdrevne demokrati. Vi har holdninger men er datadrevne og baseret på indsigt. Deltag i diskussionen – skriv en kommentar.

Digitale strategier, råd, udvalg, planer, projekter: Danmarks digitale transformation ser vældig kompliceret ud i den daglige nyhedsstrøm. Hvis vi ikke skal miste overblikket i offentlig digitalisering, er vi nødt til at fokusere på tre klare vinkler og acceptere, at der både er brug for ekstrem teknologisk kompleksitet og stor beslutningskraft baseret på mavefornemmelse og data i realtid; ikke blot for eksperter men for alle borgere.

Fotolia_63987062_XS_dkdland.jpg

Tirsdag præsenterede regeringen National Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed. 25 tiltag der skal skabe et sikkert fundament under Danmarks digitale transformation og beskytte borgere og virksomheder mod cyberangreb og digital kriminalitet.

Ligesom blandt andet Disruptionrådet eller Partnerskab for Danmarks Fremtid, Digital Hub Denmark, Teknologipagten og det dataetiske ekspertudvalg er der tale om politiske konstruktioner, som skal udmøntes og forhandles og blive til noget i det omfang, det nu er politisk muligt. Det er der ikke noget mærkeligt i, det er betingelserne for at lave de politiske rammer for et samfund.

Det er godt, at den digitale transformation nu faktisk sætter sit præg på det politiske arbejde; selvom det set gennem mediedækningen måske er lige ved at kamme over engang imellem.

Det politisk fokus på digital transformation er helt afgørende for Danmarks udvikling.

Men det er også afgørende, at vi holder skarpt fokus på vinklerne, når vi diskuterer offentlig digitalisering:

1) Den politiske vinkel

Den politiske vinkel er forudsætningen for at folkevalgte politikere kan lave love og regler, der kan regulere udviklingen i et digitalt transformeret samfund. Skåret ind til benet bør den politiske vinkel fokusere på:

  1. Digital sikkerhed
  2. Digital dannelse i uddannelser

På toppen af det, er alt hvad der kan skabes af erhvervsfremme og digital faglighed i uddannelsessystemet et plus. Men til syvende og sidst er det velregulerede markedskræfter, den danske model og troen på at teknologien kan anvendes til det gode, der skal sikre den udvikling.

2) Service- og sagsbehandlingsvinklen

Digitalisering af den offentlige service og sagsbehandling er den anden vinkel. Her har embedsmænd i det danske samfund været i gang i mange år og gjort Danmark førende i verden med blandt andet digital signatur, digital post, selvbetjening hos myndigheder og høj grad af automatisering – tænk bare SKAT.

SKAT er rigtig godt eksempel på, at Danmark fører an – også når det handler om, hvad der så sker. For problemerne hos SKAT er uanset alvoren ”børnesygdomme” i et digitalt transformeret samfund. Det afgørende er, at der nogen som forstår problemer, reagerer og leder den digitale transformation – også i centraladministrationen, kommuner og regioner.

3) Den demokratiske vinkel

Den tredje vinkel er den digitale transformation af demokratiet. Her er vi ikke engang begyndt for alvor. Diskussionen har kredset om digitale valghandlinger og digitale folkeafstemninger, der er mindre interessante; for borgerne får ikke mere tid til at selv at engagere sig i alle beslutninger.

Meget mere interessant i disse ”udflytnings- og Danmark i bedre balancetider” er muligheden for at understøtte folkevalgte lovgivere med teknologi og digitale processer, så de ikke behøver at sidde på Christiansborg fra 1. oktober til 5. juni.

Man kan forestille sig folketingsmedlemmer med job eller andre aktiviteter, som faktisk er relevante for den geografi eller de sager, som de repræsenterer og dermed muligheden for at skabe andre politiske organisationsformer end partierne. Det vil være en tiltrængt fornyelse af det repræsentative demokrati.

Kompleksitet og sund fornuft

Men for at holde tungen lige i munden i forhold til de tre vinkler på Danmarks digitale transformation, så er vi som borgere nødt til at acceptere en høj grad af kompleksitet, som anvendelsen af teknologi skaber. Netop derfor skal vi bruge den sunde fornuft til at stille spørgsmål og kræve meningsfulde svar af idemagere, leverandører og de mennesker vi vælger til at træffe beslutninger på vores vegne.

Digitalisering skaber i princippet total gennemsigtighed i alle processer. Alt kan dokumenteres; så der er ingen undskyldning for ikke at svare og skabe åbenhed.

Digital transformation kan koges ind til historien om at kunne producere, behandle og anvende data så tæt på realtid som muligt. Det er forskellen på IT-mulighederne for ti år siden og i dag.

One thought on “Tre vinkler på Danmarks digitale transformation

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: