Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Selvfølgelig skal digital transformation levere return on investment. Tyngdeloven gælder stadig. Men hvilket afkast? Og hvad er investeringen? Det er til diskussion og udvikling af alle der ikke bare lader sig affinde med, at det nu ”nok bliver lidt teknisk”.

Digital transformation

”Nu bliver det lidt teknisk” er desværre blevet et åndeligt gulvtæppe, som vi fejer diskussioner ind under, der har mere end tre datapunkter eller ikke lige kan forklares knivskarpt på 30 sekunder. Men vores liv er blevet teknisk.

I 2018-samfundet skal vi forstå mere og handle intelligent. Men vi skal ikke nødvendigvis forstå alt og vi kan faktisk hjælpe hinanden, ja de teknologiske forudsætninger for at dele viden, diskutere og udvikle sammen har aldrig været bedre.

Minimal Viable Understandings
Vi har brug for at udvikle ikke bare en, men mange MVU-er Minimal Viable Understanings af, præcis hvad det er digital transformation betyder for vores familier, virksomheder og samfund ikke generelt – men for din familie, din virksomhed og det samfund du lever i og min familie, min virksomhed og de organisationer og institutioner, som jeg indgår i.

Det er nødvendigt at fokusere på afkast af investeringen i digital transformation både etisk, funktionelt og økonomisk – ofte samtidig og i mange forskellige sammenhænge. Så det bliver teknisk; og vi får brug for viden på et niveau, der ikke kan rummes i mediedagsordenen eller begrænses til at bliver delt på de traditionelle uddannelsesinstitutioner.

En del af investeringen i digital transformation er derfor nødt til at være nye kanaler for videndeling for både private, virksomheder og samfund; en ny videndeling-infrastruktur. Vi står – stadig – godt rustet i det danske samfund, fordi vi har:

  • Høj grad af teknologianvendelse: Vi ved at intelligent anvendelse af teknologi skaber værdi. Så alt andet lige skaber det endnu mere værdi med intelligent anvendelse af tredje-platforms teknologier og de digitale acceleratorer, der sætter yderligere turbo på teknologianvendelsen.
  • Distribueret beslutningskraft: Flade organisationer og medansvar er afgørende for den hyperkontekstuelle ledelse, der gør det muligt at skabe de relationer, netværk og økosystemer, som er forudsætningen for at anvende tredje platforms teknologier intelligent.
  • Tradition for kommunikation – ikke bare information men diskussion. Diskussionen er nødvendig for, at vi flytter os fra at beslutte og lede til at udvikle og innovere på alle niveauer i vores personlige liv, arbejdsliv og samfundsliv.

Det er nu vi skal fokusere på at sikre så mange Minimal Viable Understandings som muligt for at kunne handle og sikre ROI af digital transformation. Et nyt livslangt paradigme for uddannelse i stedet for den nuværende uddannelsesindsats, der slutter med den videregående uddannelse, er nok et lidt længere perspektiv. Men lige nu kan vi:

  • Bruge industriorganisationer og NGO-er til at skabe platforme for videndeling – ved at investere i relevant, intelligent indhold, der leveres på de teknologiske platforme som digitaliseringen giver os mulighed for. Det vil være god stil af virksomheder i et vidensamfund at investere i og sponsere formidling af indhold, som de ikke direkte kan kontrollere, men ønsker at fremme for at sikre videndelingen.
  • Afsætte flere public service-midler til videndeling i det danske samfund. Det er godt med investering traditionel dansk kultur og vigtigt at sikre nyheder på dansk. Men det bliver helt afgørende at have en viden-dagsorden, der sikrer os beslutningskraft til at udvikle vores samfund.
  • Institutionalisere en dataetisk-debat i det danske samfund. Så hverken den teknologiske udvikling eller kontrollen med udviklingen underminerer vores samfund.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: