Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Lad os rette blikket mod Davos den kommende uge. For selv hvis alle 61 initiativer i Danmarks nye Digitaliseringsstrategi er gennemført i 2026, er Danmark ikke blevet mere digital. Dokumentet er et opkog af de 46 anbefalinger fra Regeringens Digitaliseringspartnerskab; som er vigtige! Men der mangler både visioner og lederskab, uanset om vi alene vil udnytte teknologien optimalt eller ligefrem fastholde Danmarks førerposition. Håber de 2000 beslutningstagere i Davos kan inspirere!

Måske er det i virkeligheden en modsat Kejserens Nye Klæder-historie. For den lille dreng, der iagttog optoget, råbte jo “Men han har jo ikke noget på”, da den forfængelige kejser passerede ham i sine underklæder i H.C. Anders eventyr. I tilfældet “Danmarks digitaliseringsstrategi – Sammen om den digitale udvikling” er “kejseren” for godt klædt på med ikke mindre end 61 initiativer, der dog ikke sætter en egentlig retning.

Deklaration: Jeg så gerne, at Danmark er klædt på til at producere, behandle og anvende data til at udvikle velfærdsstaten i balance med de fysiske omgivelser og de øvrige samfund.

I den nye digitaliseringsstrategi er der 61 initiativer til at udnytte teknologier i den danske velfærdsstat. Gode, fornuftige initiativer, som skal gennemføres, fordi de er afgørende for udviklingen af den digitalisering, vi allerede har sat i gang.
De 61 initiativer er baseret på ni visioner, som mere er kapitler end visioner. Det allerbedste i dokumentet er oversigten “Centrale skridt i den digitale udvikling” på side 9, der starter med etableringen af Datacentralen i 1959 og slutter med lanceringen af Coronapas-appen i 2021. Listen gennemgår alle væsentlige lokale og globale digitale begivenheder i perioden; og som gammel redaktør med 30 års erfaring i dækning af området er den godkendt herfra. Dog kunne lidt grafisk lir have givet den et opslag.

Strategien er en operationalisering af sidste års 46 anbefalinger i “Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland” fra Regeringens Digitaliseringspartnerskab med “fuld finansiering” og finanslovsagtige oversigter. Men den mangler simpelthen et politisk formål udover blot at understøtte samfundsbevarelsen digitalt. For Danmark er allerede i top, når det gælder digitalisering. Vi kan ikke nøjes med, at vores nationale digitaliseringsstrategi frem til 2026 er en liste over de initiativer, som vi selvfølgelig skal tage alene for at vedligeholde vores digitale infrastruktur.

Her er lidt ydmyg inspiration i form af fire visioner fra mit tegnebræt, som alene handler om at skabe et fundament for demokratiske beslutninger, som er baseret på at understøtte beslutningsprocesser i det 21. århundrede med moderne teknologier:

  • En sammenhængende datadrevet national infrastruktur baseret på en digital tvilling. Fordi vi skal bruge data, analyse og modeller til at diskutere og kvalificere, hvordan vi indretter alle dele af vores fysiske og digitale infrastruktur.
  • Intelligent lovgivning. Mere end blot en parafrase over mindre bureaukrati: Enhver borger, virksomhed og organisation skal kunne tjekke handlinger, nye planer og forretningsmodeller op imod al gældende lovgivning. Endnu en digital tvilling; en der skaber gennemsigtighed. Fordi vi skal udnytte data, analyse og modeller til at skabe gennemsigtighed i de regler, som regulerer vores samfund.
  • Intelligent administration. Analyseværktøjer der hjælper borgeren til et svar på et spørgsmål eller en løsning på et problem på tværs af administrative enheder. Intelligent digital sagsbehandling er nøglen fordi data, analyse og modeller kan sikre så godt som fejlfrie processer og frigøre hænder til opfølgning.
  • Gentænkning af de demokratiske processer: Det handler ikke om e-valg eller digitale folkeafstemninger – nødvendigvis! Det handler om, at de nuværende principper om demokratiske processer er tænkt i en tid, hvor kommunikation var ansigt til ansigt eller på pergament. Vi skal videre og det skal vi også bruge teknologien til.
    Den gentænkning er også tæt forbundet med den intelligente lovgivning. For vi er nødt til at stoppe med at være grundlovs-fundamentalister og indse, at grundlæggende principper skal kunne forandres.

Det er fire moon shots, som man siger på moderne dansk. Og vi skal bruge alle gode kræfter i landet til forandringen. Derfor kan vi i den kommende uge starte med at søge inspiration, endnu engang, i Davos i Schweiz.
Her mødes mere end 2000 centrale beslutningstagere i den kommende uge til det årlige Davos-topmøde. Det plejer at være i januar, men pandemien har også skabt forandring her de seneste år.

En af de fremtrædende profiler i det magtfulde Davos-netværk er Jim Hagemann Snabe. I forbindelse med starten på Davos mødet 2022 har han skrevet en artikel med titlen “Digital Technologies can make the real world more livable and sustatinable. Here’s how“:

  • The world is once again at a turning point and, once again, technology is part of the solution.
  • Strong leadership by the business community is necessary to ensure that technology is used in a responsible and sustainable way.
  • The focus should be on deploying digital technologies that make the real world much more livable and sustainable.

Jim Hagemann Snabe er medlem af det Board of Trustees, der er drivkraften tænkningen i World Economic Forum. Herudover er han formand for bestyrelsen i Siemens og indtil marts i år bestyrelsesformand i A.P. Møller-Mærsk samt tidligere CEO i it-giganten SAP.
Poster hvor han i praksis driver afgørende udviklinger i den globale digitale transformation. Desuden har han sammen med Mikael Trolle skrevet ledelsesbestselleren Dreams and Details og står bag Dreams & Details Academy. Fokus er her at genopfinde virksomhedens og lederens eget lederskab – mens det stadig går godt.
Jim Hagemann Snabe sad også for bordenden i regeringens Digitale Partnerskab, der altså endte med 46 anbefalinger fra “the usual suspects“, der nu engang skal sidde i sådan nogle partnerskaber. I min analyse umiddelbart et godt eksempel på, at det selv med verdens bedste erfaringer – bogstavelig talt – bliver de sædvanlige mønstre og måder at gøre tingene på ikke forandret.

Så hvis kejseren skal klædes bedre på i Danmarks digitale eventyr. Så er det nu at alle gode kræfter – ikke kun de regeringsgodkendte og selv gamle irriterende såkaldte iagttagere som denne signatur kommer ud af træværket og gør noget aktivt; som Stauning sagde ved Rigsdagens åbning i 1939: “Tiden kalder, stærkere end i normale tider på samarbejde mellem alle gode kræfter, thi der er en opgave der overskygger alle andre; det er bevarelsen af vort land uskadt igennem de mørke tider, sikring af folkets velfærd, så langt nationens evner rækker.”

One thought on “Kejserens nye digitale klæder

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d