Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Der sker noget vigtigt i Danmark lige nu; noget af den slags som ægte transformation er gjort af. I et samarbejde mellem virksomheder, organisationer og forskning er Data for Business i gang med at gøre udnyttelsen af data til forretning for helt almindelige virksomheder og organisationer.

Fotolia_63987062_XS_dkdland.jpg

Data er kernen i den transformation, som vi er midt i og kalder digitalisering. Selvfølgelig handler det om at have nok datakraft, netværkskapacitet og høj mobilitet. Men skrevet i sin mest enkle form handler ligningen om data – at producere, behandle og anvende data så tæt på realtid som muligt.

Med stigende intensitet har medie-, konference- og møde-dagsordnerne det seneste år handlet om EU’s forordning til beskyttelse af persondata GDPR. En måned efter den er trådt i kraft, kan vi endelig begynde at tale om det, som den øvelse i virkeligheden handler om; nemlig at få godt nok styr på og beskytte vores persondata til, at vi kan kaste os ud i at skabe fri bevægelighed for data i EU – den femte frihed i efter personer, varer, tjenesteydelser og kapital.

Digitaliser IT og genindfør EDB
Så vi digitaliserer informationsteknologien eller genindføre EDB som begreb. For det handler om data.

Onsdag den 20. juni lægger Dansk Industri lokaler til konferencen DataForBusiness Summit 2018. Udover Dansk Industri er arrangørerne Networked Business Initiative og IBM. Det er skelsættende måske ligefrem banebrydende for den digitale transformation i Danmark.

DataForBusiness er en udløber af Networked Business Initiative, der siden 2010 har arbejdet på at skabe et forpligtende netværkssamarbejde mellem erhvervsliv og den akademiske verden.

I DataForBusiness har forskere fra CBS, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut sammen med og finansieret af IBM, Dansk Industri, Industriens Fond og Networked Business skabt en model, som kan hjælpe almindelige virksomheder og organisationer med at analysere værdien af og mulighederne for at producere og anvende data og dermed tage yderligere nogle skridt i den digitale transformation.

Dermed er der skabt et samarbejde som reelt kan levere resultater af den slags, som vi kan tillade os at kalde styret markedsøkonomi. For vi er nok nødt til at konstatere, at markedet selv er kommet til kort i kommercialiseringen af data.

MIT Technology Review publicerede fornyligt artiklen: “It is time to rein in the databarons.”  Artiklen beskriver den datakultur, som er blevet til i Facebooks og Googles kamp om det digitale verdensherredømme sammen med Amazon. Og advokerer for, at det nu er tit til at tøjle databaronerne.

Markedskræfterne alene har ikke været al for gode til at skabe et bæredygtigt marked for data. Måske fordi det har været så drevet af et industrisamfundsfokus på produkter og services med det ene formål at skabe mere forbrug.

Konkurrencemyndighederne har haft svært ved at få skovlen under udviklingen. EU er kommet bedst fra start.

Personligt både håber og forventer jeg også, at Europa kan få en dominerende rolle i næste udviklingstrin, hvor services kommer til at fokusere på platforme med deleøkonomi for øje eller direkte med det formål at mindske vores ressourceforbrug og skabe et nyt Why for at drive og lede virksomheder.

Et nyt Why for at driver virksomhed
Når produkter og services bliver stadigt mere generiske, er der brug et andet formål med at drive virksomhed, som for eksempel at bringe os tætte på de 17 verdensmål (Sustainable Development Goals). Og der er som en klumme hos Mandag Morgen beskrev denne uge masser af plads til forbedring – selv hos duksene som Danmark.

Fokus på data er ikke noget nyt. For to år siden havde jeg selv fornøjelsen af at skrive med på udgivelsen ”Vind Fremtiden”, hvor 16 internationale eksperter gav deres bud for fremtidens intelligente samfund, og hvad der skal til for at vinde det.

Blandt andet interviewede jeg Gwen Thomas, som var med til at starte the Data Governance Institute og i dag arbejder som Corporate Data Advocate for The International Finance Corporation (part of the World Bank Group). Hun havde fem råd til dansk erhvervsliv:

1) Gør datahåndtering til en del af god ledelsespraksis.

2) Datahåndtering skal forankres politisk i topledelsen, bygges op i projektorganisationen og styres i alle dele af forretningen.

3) Drop dyre rådgivere – organisér datafora, så ledelsen får viden om skjulte datapunkter i hele organisationen.

4) Tænk standarder for organiseringen af data: produktion, indsamling, opbevaring, anvendelse.

5) Nem integration er afgørende i datahåndteringen: Data skal nemt kunne deles internt og eksternt, og det skal være nemt at finde og bruge tredjepartsdata.

Det nye er, at to år senere er teknologien i form af cloud, big data og analytics, mobilitet samt sociale og samarbejdsteknologier endnu bedre. Men vigtigst er at nye partnerskaber og samarbejdsformer som DataForBusiness dukker op med anvisninger til hvordan Gwen Thomas’ råd kan virkeliggøres; og undgår vi at det hele ender i ansøgninger om finansiering og afrapportering, så er det en rigtig solid sten i fundamentet under en datadreven økonomi i Danmark.

4 thoughts on “Det handler om DATA punktum

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: