Indsigt.nu

Indsigt.nu startede som en blog og har gennem årene lagt format til lidt af hvert. Som journalist og analytiker arbejder jeg ved siden af mit dagjob på at udvikle ledelsesmodeller i en digital verden. Jeg holder også gerne foredrag om digitalisering og ikke mindst den hæsblæsende historie fra Alan Turing til Digital First organisationer.

Nu mangler jeg for alvor tilstedeværelsen af nogle ansvarlige beslutningstagere i digitaliseringsarbejdet i stedet for dygtige professionelle eksperter.

Et digitalt samfund for alle…
…eller et samfund, der er digitalt først, for alle?

Forskellen er ikke bare ordkløveri. I den første version er det digitalt der styrer samfundet: Organiseret, institutionaliseret og politologisk blåstemplet, som vi kender det i vores velfærdsstat med professionelle demokratiske institutioner, der levner ganske lidt plads til innovation i samfundsudviklingen.

I den anden version stiller alle aktører overalt i samfundet hele tiden spørgsmålet, om der er digitale muligheder for at gøre en service eller et produkt bedre. Det er ikke givet hvilke eller om det overhovedet er tilfældet. Forskellen er, et digitalt samfund for alle skal ledes ovenfra og ned mens et samfund, der er digitalt først, skal ledes fra alle retninger som et netværk, der kan sikre ideernes frie bevægelighed og udvikling.

Regeringen Mette Frederiksen har valgt et digital samfund for alle og kan nu hakke digitalisering af – opgaven er organiseret, institutionaliseret og dermed løst?

Først kom Digitaliseringspartnerskabet med 46 anbefalinger, så kom Digitaliseringsstrategien og anbefalede partnerskabets anbefalinger og leverede beregninger på, hvordan de ønskede anbefalinger kan gennemføres. Nu sluttes ringen med Et digitalt samfund for alle, som beskriver tiltag, der skal inkludere alle borgere i den digitale velfærdsstat, blandt andet skal der nedsættes et ekspertudvalg. Et udvalg af eksperter der så kan supplere det Digitaliseringsråd, som Finansministeren også har sat navne på sammen med formanden Nana Bule, der til daglig er adm. dir. i Microsoft Danmark; listen er et pænt udsnit af gode kendte kræfter plus et par nye.

Men nu mangler jeg for alvor tilstedeværelsen af nogle ansvarlige beslutningstagere i digitaliseringsarbejdet i stedet for dygtige professionelle eksperter; medlemmer af Folketinget. I det mindste medlemmer af Finansudvalget, da digitaliseringsindsatsen jo hører under Finansministeren. Men ideelt mindst et medlem fra alle Folketingets udvalg for at følge og sikre strategiens gennemførelse – og være med til at fokusere på om vi skal have et digitalt samfund for alle eller et samfund for alle, som er digitalt først. Det er for nemt nu at tørre indsatsen af på “eksperter”.

Nu handler det om anvendelse og dermed ledelse af et samfund, hvor digitalt er vævet ind i alle strukturer og processer.

Læs også artiklerne Velfærd er ikke digital; men digitale løsninger leverer velfærd og Kejserens nye digitale klæder

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: